Over ons

Wat wij doen

Het Expertisecentrum laadinfrastructuur is in het leven geroepen door de NAL-regio Zuid. Deze bestaat uit een samenwerking van de provincies Noord-Brabant en Limburg, de daarin liggende gemeenten en Enexis. De NAL-regio Zuid heeft een actieve rol in de stimulering van laadinfrastructuur. Bijvoorbeeld door het in de markt zetten van de collectieve concessie met Vattenfall.

Het expertisecentrum laadinfrastructuur is opgericht om gemeente verder te helpen met de uitrol van laadinfrastructuur en de ontwikkeling van elektrisch vervoer.

Het Expertisecentrum Laadinfrastructuur heeft verder als functie om hét communicatiekanaal vanuit de RAL-Zuid te zijn. Berichten vanuit de regio aan de gemeenten verlopen via het Expertisecentrum en signalen vanuit de gemeenten vangen we op en agenderen we bij de provincies. Hierdoor worden de lijntjes korter en kan er efficiënter ingespeeld worden op de behoeften die er spelen. We stellen ons graag aan jullie voor:

Clemie van Meer

contactpersoon Expertisecentrum Laadinfrastructuur

Jo Deckers

Provincie Noord-Brabant