Voorbeeld laadvisie & plaatsingsbeleid

In de NAL is opgenomen dat iedere gemeente een laadvisie en plaatsingsbeleid op moet stellen. Dit om ervoor te zorgen dat gemeenten de groei van EV goed kunnen faciliteren en ervoor kunnen zorgen dat laadinfrastructuur geen beperkende factor is voor de uitrol van EV. Deze documenten dienen opgesteld te worden met een zichttermijn van 10 jaar en iedere twee jaar geüpdatet te worden. Op die manier kan de snelle ontwikkeling van EV en laadinfrastructuur goed opgevangen worden.

Het expertisecentrum RAL-zuid heeft de afgelopen tijd veel signalen ontvangen dat gemeenten ondersteuning kunnen gebruiken bij het opstellen van deze documenten. Om daarin tegemoet te komen is er een voorbeeld laadvisie en plaatsingsbeleid opgesteld. Dit is een format dat gebruikt kan worden als basis voor gemeentelijk beleid. Het is dus geen vast kader maar een hulpmiddel. 

De integrale laadvisie is onderstaand te downloaden. Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.