Verkenning aanpak laadinfra bedrijven

In Nederland wordt er steeds meer elektrisch gereden. Over tien jaar zal bijna de helft van de auto’s elektrisch zijn. Ook bedrijven stappen ook steeds vaker over op elektrisch rijden vanwege geschikte modellen en financiële voordelen, en omdat het past bij hun duurzame doelen. Daarom is het niet meer de vraag óf bedrijven hun wagenpark moeten elektrificeren, maar hoe ze dit het beste kunnen doen. Hierbij moeten ze rekening houden met uitdagingen zoals het realiseren van voldoende oplaadpunten voor de toekomst en de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

De verkenning aanpak laadinfrastructuur bedrijven richt zich dan ook op het identificeren van knelpunten en mogelijke oplossingen van bedrijven, en welke rol RAL-Zuid hierin kan nemen. 

In de verkenning zijn vier hoofduitdagingen geïdentificeerd: onvoldoende bewustzijn bij bedrijven over de groei van elektrisch vervoer en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan, onduidelijkheid over het beleid omtrent laadinfrastructuur op eigen terrein, gebrek aan informatie over de mogelijkheden en keuzes van laadinfrastructuur, en beperkte kennis, capaciteit en middelen bij bedrijven om een geschikte laadoplossing te realiseren. Daarbij vormt het gebrek aan netcapaciteit een extra uitdaging, waarbij bedrijven moeten zoeken naar alternatieve oplossingen zoals slim laden en energiebesparende maatregelen. In de verkenning wordt vervolgens een aantal oplossingsrichtingen toegelicht. Hierin zien we veel overeenkomsten met de uitdagingen voor de algehele verduurzaming van bedrijven.

Het onderzoek is te downloaden in onze bibliotheek of via deze link.