Publieke laadpunten

Regionaal netwerk van publieke laadpalen

Sinds 2014 voert de provincie Noord-Brabant een actief beleid voor elektrisch vervoer. De provincie Noord-Brabant heeft destijds laadpalen laten plaatsen in verschillende gemeenten (Fase A). In 2016 heeft de provincie Noord-Brabant samen met de provincie Limburg een gezamenlijke aanbesteding georganiseerd voor gemeenten (Fase B1). Laadpalen werden in deze fase op basis van vraag geplaatst “paal volgt auto”. In de meest recente aanbesteding (Fase B2) staat een proactieve uitrol centraal. Met behulp van plan- en prognose kaarten proberen we laadpalen te plaatsen waar toekomstige vraag gaat ontstaan.

Sinds 2014 voert de provincie Noord-Brabant een actief beleid voor elektrisch vervoer. De provincie Noord-Brabant
heeft destijds laadpalen laten plaatsen in verschillende gemeenten (Fase A).  In 2016 heeft de provincie Noord-Brabant samen
met de provincie Limburg een gezamenlijke aanbesteding georganiseerd voor gemeenten (Fase B1). Laadpalen werden in deze fase op basis van
vraag geplaatst op basis van het “paal volgt auto” principe. In de meest recente aanbesteding (Fase B2) staat proactieve uitrol centraal. Met behulp van plan- en prognose kaarten
proberen we laadpalen te plaatsen waar toekomstige vraag gaat ontstaan.

Plaatsingsbeleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plaatsingsbeleid van laadpalen in haar gemeente. Wij maken onderscheid in laadpalen op privaat, semi-publiek en publiek terrein. Het contract Fase B2 gaat enkel over publieke laadpalen. Door deelname aan Fase B2 zijn gemeenten voorzien van plaatsingsbeleid voor publieke laadinfra. Fase B2 voorziet niet in beleid voor overige laadpalen. Gemeenten dienen hiervoor beleid op te stellen. 

Fase B2 plaatsingsperiode 2020 - 2024

De provincie Noord-Brabant beheert mede namens de provincie Limburg en de 76 deelnemende gemeenten het contract met Vattenfall.
Het contract kent een plaatsingsperiode van (maximaal) 4 jaar (2020 – 2024) en een exploitatie periode tot 2030. Vattenfall dient tot 2024 tenminste 4.500 publieke laadpunten te plaatsen.
Binnen Fase B2 staat een proactieve uitrol van laadpalen met behulp van prognose – en plankaarten centraal.
Het beschrijvend document of de samenvatting kunt u hieronder downloaden.
Voor meer uitleg over de uitrol kunt u terecht op de website van Vattenfall.

Fase B1 plaatsingsperiode 2016 – 2020

Nuon, inmiddels Vattenfall was tot juli 2020 samen met Heijmans verantwoordelijk voor de plaatsing van 1.250 publieke laadpalen in de Noord-Brabant en Limburg. Dit contract maakte onderscheid in drie verschillende categorieën laadpalen:

  1. Paal volgt auto.
  2. Basis op orde.
  3. Strategische laadpaal op verzoek van gemeente.

Fase A plaatsingsperiode 2013 - 2016

De provincie Noord-Brabant in samenwerking met Enexis en Noord-Brabantse gemeenten hebben in deze periode 254 laadpalen in de openbare ruimte gerealiseerd. In fase A trad de provincie Noord-Brabant op als eigenaar en exploitant van de laadpalen. Het beheer en exploitatie van de laadpalen zijn in 2020 overgenomen door ParknCharge.