Prognosecijfers

Prognosecijfers

In kwartaal 1 van 2024 heeft ElaadNL prognosecijfers over de verwachte toename van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur gepubliceerd. Deze cijfers zijn uitgebracht op buurtniveau. Via het ‘Interactieve Outlook’ dashboard van ElaadNL kan je deze prognoses op gemeente en buurtniveau inzichtelijk maken. Via dit dashboard is het ook mogelijk om de achterliggende data te downloaden en bijvoorbeeld zelf visualisaties te maken. 

ElaadNL heeft ook prognoses gemaakt voor andere modaliteiten. Deze kun je terugvinden op de website van ElaadNL.
In verband van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn prognoses voor de laadvraag opgesteld op buurtniveau. Deze vinden op de website van de NAL.