Participatietool gemeente Heerlen

Door de groei in elektrisch vervoer zijn de komende jaren veel nieuwe laadpalen nodig. Deze nieuwe laadpalen komen grotendeels bij mensen thuis op de oprit of bij bedrijven op de parkeerplaats. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig, die voor iedereen toegankelijk zijn.

De gemeente Heerlen heeft samen met HetEnergieBureau een interactieve kaart ontwikkeld en geeft de inwoners de mogelijkheid om mee te denken over de juiste locatie voor de laadpalen. Inwoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties en voorstellen doen voor andere, wellicht betere, locaties.

De gemeente verwerkt deze reacties dan bij het vaststellen van de definitieve locaties voor laadpalen in de gemeente. Daarbij wordt gezocht naar locaties die zoveel mogelijk aan ieders verwachtingen voldoen. Als een inwoner het daarna alsnog niet eens is met de gekozen locatie blijft het mogelijk om bezwaar aan te tekenen op het verkeersbesluit dat later volgt.

Bekijk hier een filmpje over de werking van de interactieve kaart.

Hier vindt u de uitleg van de gemeente Heerlen over het door hen gehanteerde participatietool.