Onderzoek thuislaadpunten

RAL Zuid heeft de ondersteuningsbehoefte van particulieren bij het realiseren van een thuislaadpunt onderzocht. In regio Zuid kunnen relatief veel mensen thuisladen op eigen oprit, grofweg 50%. Van e-rijders met eigen parkeergelegenheid wordt verwacht dat zij thuis laden. In de regio heeft publieke laadinfra een sterke impuls gekregen, maar ook private laadinfra mag niet achterblijven. Een thuislaadpunt aanschaffen is niet ingewikkeld, maar het is voor een particulier lastig om te beoordelen wat nu echt belangrijke overwegingen zijn bij de aanschaf van een thuislaadpunt passend bij zijn/haar situatie. Uit het onderzoek volgen een aantal belangrijke aandachtspunten en oplossingsrichtingen. RAL Zuid gaat momenteel aan de slag met deze oplossingsrichtingen.

Het rapport is te downloaden via deze link.

Als directe actie op dit thema zijn er twee voorbeeldteksten opgesteld voor de plaatsing op de gemeentelijke website. Deze zijn te downloaden in onze bibliotheek. Uit het onderzoek thuislaadpunten blijkt namelijk dat de informatievoorziening over thuislaadpunten op de gemeentelijke websites verbeterd kan worden. Daarom heeft RAL-Zuid voorbeeldteksten voor gemeenten opgesteld met informatie voor inwoners over thuisladen en laden bij een huurwoning/VvE. Bijgaand aan deze voorbeeldteksten is ook extra informatie toegevoegd over het hoe en waarom van de voorbeeldteksten. Graag verzoeken we om de voorbeeldteksten binnen de gemeente te verspreiden aan de relevante personen en te plaatsen op uw website.