Onderzoek thuislaadpunten

RAL Zuid heeft de ondersteuningsbehoefte van particulieren bij het realiseren van een thuislaadpunt onderzocht. In regio Zuid kunnen relatief veel mensen thuisladen op eigen oprit, grofweg 50%. Van e-rijders met eigen parkeergelegenheid wordt verwacht dat zij thuis laden. In de regio heeft publieke laadinfra een sterke impuls gekregen, maar ook private laadinfra mag niet achterblijven. Een thuislaadpunt aanschaffen is niet ingewikkeld, maar het is voor een particulier lastig om te beoordelen wat nu echt belangrijke overwegingen zijn bij de aanschaf van een thuislaadpunt passend bij zijn/haar situatie. Uit het onderzoek volgen een aantal belangrijke aandachtspunten en oplossingsrichtingen. RAL Zuid gaat momenteel aan de slag met deze oplossingsrichtingen.

Het rapport is te downloaden via deze link.