Laadpalen in nieuwbouwwijken

Door bij nieuwbouw al rekening te houden met toekomstige laadpalen wordt het draagvlak onder inwoners vergroot omdat zij minder overlast ervaren door extra werkzaamheden. Door nieuwbouwwijken “EV ready” op te leveren worden de maatschappelijke kosten geminimaliseerd doordat werk met werk wordt gecombineerd. De Provincie heeft samen met de gemeente Drimmelen enkele uitgangspunten gedefinieerd en uitgewerkt. De uitkomsten zijn te lezen in bijgesloten document.