Laaddrukanalyse

Bij een toename van het aantal elektrische auto’s en daarmee een verhoogde laadbehoefte ontstaat er ook druk op de laadzekerheid. De kans op een vrij laadpunt wordt immers steeds kleiner. Een nieuwe strategie is om te sturen op laadzekerheid. Zo worden publieke laadpunten gerealiseerd daar waar er behoefte aan is en precies wanneer ze nodig zijn. De laaddruk biedt inzicht in de laadzekerheid en is een extra instrument voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur.

Via deze link kun je middels je inloggegevens (te verkrijgen door te mailen naar info@ralzuid.nl) inzicht krijgen in de laaddrukkaarten van de provincies Noord-Brabant en Limburg. In deze kaart is de laaddruk per (CBS-) buurt in beeld gebracht.

Wat is laaddruk?

Laaddruk is de verhouding tussen de gerealiseerde en gewenste bezettingsgraad in een afgebakend gebied, zoals in dit geval een (CBS-)buurt. Op basis van het gebruik van de laadinfrastructuur wordt de bezetting van het laadnetwerk in die betreffende buurt in beeld gebracht. Wanneer de laaddruk >1 is duidt dit op een tekort aan laadpunten en ligt uitbreiding van het laadnetwerk voor de hand. Wanneer de laaddruk <1 is duidt dit op voldoende laadpunten en is er voldoende ruimte om meer elektrische auto’s te bedienen.

Wat kan ik er als gemeenten mee?​

Hoe werkt het?​

Via de laaddrukkaart heeft de gemeente inzicht in de laaddruk van haar buurten. De kleurcodes op de kaart geven direct inzicht in de laaddruk. Per buurt is er aanvullende informatie beschikbaar middels een pop-up scherm. Door op een willekeurig datapunt te klikken in het pop-up scherm wordt er verder ingezoomd en is de laaddruk van de specifieke buurt inzichtelijk per dag en zelfs per uur. Zo is nauwkeurig te bepalen of uitbreiding van het aantal laadpunten nodig is en zo ja, wanneer het juiste moment is voor deze uitbreiding.

Het monitoren van de laaddruk over een langere periode geeft inzicht in het juiste moment waarop een laadpunten geplaatst dient te worden. Waar het gebruik van plankaarten voornamelijk kan helpen in de bepaling van de locatie van laadpunten kan de laaddruk helpen in de tijdspanne waarin een uitbreiding van de betreffende laadlocatie nodig is. Naast andere uitrol strategieën is sturen op laadzekerheid een nieuwe strategie met laaddruk als indicator. Hierdoor loopt vraag en aanbod met elkaar op en wordt het realisatieproces versnelt. Klik hier voor een uitgebreide uitleg. 

Let op: de laaddrukkaart toont informatie op basis van aangeleverde data per CPO binnen onderstaande tijdsframe. Nieuw geplaatste laadinfra is dus mogelijk (nog) niet zichtbaar.

In onderstaand filmpje wordt het gebruik van laaddrukanalyse verder toegelicht.