Handreiking snelladen en de Omgevingswet – NKL

De Handreiking snelladen en de Omgevingswet, opgesteld door het NKL, legt uit hoe snelladers passen binnen de Omgevingswet en welke juridische instrumenten gemeenten kunnen gebruiken om het beleid voor snelladen vorm te geven. Veel gemeenten willen namelijk de plaatsing van snelladers reguleren, maar dit is lastig in de private ruimte. Zowel de plaatsing als het gebruik van laadinfrastructuur is namelijk vrijgesteld van vergunningen volgens de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Toch kunnen gemeenten de omvang van snellaadlocaties in de private ruimte beïnvloeden. Voor plaatsing in de publieke ruimte is wel toestemming nodig, waardoor gemeenten hier meer controle hebben.

De handreiking bevat twee voorgestelde regels: één om kortparkeren te reguleren en één om de ontwikkeling van snelladers op gewenste locaties te vergemakkelijken.