Uitvoeringsprogramma laadinfra & toekomstvisie gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht heeft een toekomstvisie met uitgangspunten voor de uitrol voor laadinfra en een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2020 tot 2023. Hiermee streeft de gemeente Maastricht ernaar om invulling te geven aan haar energieambities en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur voor inwoners, forenzen en bezoekers van de stad. Klik op de link hieronder om de beleidsdocumenten te bekijken.


Uitvoeringsprogramma laadinfra gemeente Maastricht


Toekomstvisie en uitgangspunten laadinfra gemeente Maastricht
pdf
3 MB