Regels van dit forum

Op dit forum gelden de volgende regels:

 • Het is verboden te schelden of te beledigen.
 • Bespreek alleen topics die te maken hebben met laadinfrastructuur.
 • Het verspreiden van de toegangscode is niet toegestaan. Wanneer het wenselijk is de toegangscode met derden te delen gaat dit via het expertisecentrum.
 • Het forum is niet bedoelt voor klachten, alleen voor vragen en constructieve bijdragen.
 • De taal van het forum is Nederlands. Berichten in andere talen zullen worden verwijderd.
 • Reclame maken is verboden.
 • Het uitwisselen van privacygevoelige informatie is verboden.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van dergelijke aard dan ook is verboden zonder overleg met het expertisecentrum. Stuur hierover een mail naar: info@ralzuid.nl
 • Onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe is verboden.
 • Het is verboden berichten te plaatsen die lijken op die van de moderator. Ook is het verboden om jezelf voor te doen als moderator.
 • Volg de aanwijzingen van de moderator op.