Welkom op het forum van RAL-zuid. Dit is dé plek voor gemeenten om informatie te delen, elkaar vragen te stellen en te discussiëren over actuele vraagstukken rondom elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Heeft u een vraag of wilt u graag kennis delen? Post dan een bericht in een van de onderstaande categorieën. Lees voordat u dat doet even de gedragsregels

Meldingen
Alles wissen

Laadvisie & plaatsingsbeleid

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is opgenomen dat iedere Nederlandse gemeente een integrale visie en plaatsingsbeleid voor publieke laadinfrastructuur vaststelt. De visie omvat laadinfrastructuur voor alle verschillende vormen van laden en alle verschillende vormen van elektrische voertuigen voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het plaatsingsbeleid richt zich enkel op publieke laadinfrastructuur. Zowel de integrale visie als het plaatsingsbeleid dienen iedere twee jaar geactualiseerd te worden. Op deze pagina kunt u vragen stellen over waar u tegenaan loopt bij het opstellen van deze stukken. Ook kunt u uw vastgestelde visie of plaatsingsbeleid delen.

Hier zijn geen onderwerpen gevonden