Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Op deze pagina vind je het dashboard over de stand van zaken van de laadinfrastructuur van de gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Het eerste tabblad richt zich op de hoeveelheid laadpalen per gemeenten, waar het tweede tabblad zich richt op beleid en aanpak van verschillende onderwerpen. Het dashboard is gevuld aan de hand van een vragenlijst die de gemeenten zelf hebben ingevuld. Het dashboard wordt ongeveer ieder half jaar bijgewerkt.