Publieke laadinfrastructuur

Waaruit bestaat de prijs die ik betaal aan een publieke laadpaal?

De prijs die bij een publieke laadpaal in rekening wordt gebracht is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is het afhankelijk van de prijs die de laadpaalexploitant vraagt voor de geleverde dienst. Hierin zitten bijvoorbeeld de kosten voor het onderhouden en exploiteren van de laadpaal en het neerzetten van de laadpaal. Deze kosten zijn mede afhankelijk […]

Waaruit bestaat de prijs die ik betaal aan een publieke laadpaal? Meer lezen »

Kan een bedrijf in de concessie bij Vattenfall een laadpaal aanvragen in de publieke ruimte?

Ja dat kan, mits een bedrijf aan de voorwaarden voor een publieke laadpaal in de categorie ‘paal volgt auto’ voldoet. Zo kan dat alleen wanneer een bedrijf niet beschikt over eigen terrein waar een laadpaal gerealiseerd kan worden. Het bedrijf dat een laadpaal wil aanvragen kan hiervoor contact opnemen met Vattenfall.

Kan een bedrijf in de concessie bij Vattenfall een laadpaal aanvragen in de publieke ruimte? Meer lezen »

Is het aannemelijk dat de groei van het aantal elektrische voertuigen door zal zetten de komende tijd?

Ja, alles wijst erop dat de groei zelfs zal toenemen. Door grotere batterij capaciteit, kortere laadtijden en minder onderhoudskosten wordt EV rijden voor steeds meer mensen betaalbaar. Ook zijn alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2030 elektrisch. Wil je weten wat de prognoses zijn voor het aantal elektrische voertuigen en laadpunten in jouw gemeente? Stuur dan

Is het aannemelijk dat de groei van het aantal elektrische voertuigen door zal zetten de komende tijd? Meer lezen »

Welke uitvoeringsmodellen zijn er om laadinfrastructuur te plaatsen binnen mijn gemeente?

Binnen de RAL-zuid regio gekozen voor een collectieve concessie voor de plaatsing en exploitatie van publieke laadpalen. Deze is gewonnen door Vattenfall. De meeste Brabantse en Limburgse gemeenten nemen deel aan deze collectieve concessie. Na een uitgebreide analyse van de mogelijkheden is een collectieve concessie door de RAL-Zuid regio als meest kansrijke aanpak naar voren

Welke uitvoeringsmodellen zijn er om laadinfrastructuur te plaatsen binnen mijn gemeente? Meer lezen »

Hoe ga ik om met laadpunten bij nieuwbouw?

Het Bouwbesluit bevat sinds 10 maart 2020 een verplichting tot aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dit komt ten goede aan een bredere toepassing van elektrisch vervoer. Dit betekent dat voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie (meer dan 25% van de gebouwschil wordt vervangen) van gebouwen met meer dan 10 parkeervakken

Hoe ga ik om met laadpunten bij nieuwbouw? Meer lezen »