Welke vormen van laadinfrastructuur moet ik opnemen in mijn laadvisie en plaatsingsbeleid?

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur staat dat de integrale laadvisie moet gaan over alle vormen van laadinfrastructuur voor alle voertuigen. Aanvullend daarop moet goed nagedacht worden over de juiste mix van laadinfrastructuur voor de verschillende modaliteiten.