EVent 2021

Op 18 november vond het EVent 2021 RAL-Zuid plaats.

Een bestuurlijke bijeenkomst over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur met
demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg,
gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant) en
Maarten van Gaans (provincie Limburg) over de lange termijn uitdagingen op landelijk niveau en de regionale samenwerking binnen RAL-Zuid.

Ook was er een paneldiscussie over de huidige opgaven rondom laadinfrastructuur met
de programma-manager provincie Limburg, Lennard van Damme,
expert mobiliteit Enexis, Willem Alting Siberg,
de voorzitter van de stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur,
Gerben-Jan Gebrandy, en ambassadeur van de Vereniging Elektrische Rijders, Nicolaas Veltman.

Los van de vele opgaven, liet het EVent zien dat we al heel goed op weg zijn binnen RAL-Zuid.
Daarom werd vanuit het Expertisecentrum RAL-Zuid de EV-Award uitgereikt aan de gemeente die het beste op weg is op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur en de aanmoedigingsprijs aan de gemeente die het meest inspirerende voorbeeldproject op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur heeft opgezet.

Kortom, elektrisch vervoer en laadinfra komt met vele uitdagingen, maar juist door hier gezamenlijk in op te trekken als provincies zijnde en met de gemeenten, het Rijk, netbeheerders e-rijders, en overige NAL-regio’s, weten we hier goed op in te spelen.

Bekijk het EVent 2021 hier terug!