Eerste verzamelverkeersbesluiten proactieve uitrol genomen

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. En met deze ontwikkeling stijgt ook de vraag naar laadpunten in de openbare ruimte binnen de provincie Noord-Brabant en Limburg. Reeds enkele jaren werken beide provincies samen met netbeheerder Enpuls aan een netwerk van publieke laadpunten. Het installeren, beheren en exploiteren wordt door marktpartijen, charge point operators (CPO’s), uitgevoerd. Middels aanbestedingen kiezen de provincies de partij met voor de e-rijders een zo’n goed mogelijke prijs per geladen kWh. Binnen het oude contract werden laadpunten veelal geplaatst op verzoek van de e-rijder. Het plaatsingsproces van aanvraag tot daadwerkelijke realisatie neemt ca. 18 weken in beslag. Gedurende deze periode is de elektrisch rijder afhankelijk van bestaande publieke laadpalen welke reeds zijn geplaatst.

Om deze termijn korter te maken, is in de nieuwe aanbesteding aan de CPO gevraagd om met een proactieve uitrolstrategie te komen. De uitrolstrategie bestaat uit een plankaart en uitrolplanning en gaat uit dat laadpalen worden geplaatst voordat de daadwerkelijke vraag naar laadpalen er is. De plankaart bevat een overzicht van de locaties. CPO Vattenfall heeft samen met de deelnemende gemeente een heel traject afgelegd om te komen tot 1050 locaties waar proactief 2.100 laadpunten worden geplaatst. Per locatie neemt de gemeente een verkeersbesluit. Door alle aanvragen te bundelen in één verzamelverkeersbesluit ipv losse verkeersbesluiten voor de komende 2 jaar wordt tevens de ambtelijke organisatie minder belast. Inmiddels zijn de eerste verzamelverkeersbesluiten genomen en worden de eerste van 2.200 proactieve laadpunten in mei van dit jaar geplaatst.

Meer informatie zie www.ralzuid.nl of neem contact op via info@ralzuid.nl