Welkom op het forum van RAL-zuid. Dit is dé plek voor gemeenten om informatie te delen, elkaar vragen te stellen en te discussiëren over actuele vraagstukken rondom elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Heeft u een vraag of wilt u graag kennis delen? Post dan een bericht in een van de onderstaande categorieën. Lees voordat u dat doet even de gedragsregels

Meldingen
Alles wissen

RALZuid Forum

Forum
Berichten
Onderwerpen

Gedragsregels

Om ervoor te zorgen dat dit forum goed werkt en we op de juiste manier discussies voeren hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. We willen u vragen hier kennis van te nemen en u hieraan te houden.

1
1

 

Laadvisie & plaatsingsbeleid

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is opgenomen dat iedere Nederlandse gemeente een integrale visie en plaatsingsbeleid voor publieke laadinfrastructuur vaststelt. De visie omvat laadinfrastructuur voor alle verschillende vormen van laden en alle verschillende vormen van elektrische voertuigen voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het plaatsingsbeleid richt zich enkel op publieke laadinfrastructuur. Zowel de integrale visie als het plaatsingsbeleid dienen iedere twee jaar geactualiseerd te worden. Op deze pagina kunt u vragen stellen over waar u tegenaan loopt bij het opstellen van deze stukken. Ook kunt u uw vastgestelde visie of plaatsingsbeleid delen.

0
0

Elektrisch Vervoer

De groei van elektrisch vervoer zet de komende tijd flink door. Naast het realiseren laadinfrastructuur zijn er verschillende onderwerpen waar u als gemeente mee te maken krijgt. Op deze pagina kunt u uw vragen stellen of ervaringen delen over elektrisch vervoer.

0
0

De concessie

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben namens 77 gemeenten een concessie georganiseerd voor de plaatsing van publieke laadinfrastructuur in de publieke ruimte. In deze concessie is de stap gemaakt van reactieve plaatsing naar proactieve plaatsing. Op deze manier werken we aan een dekkend, toekomstbestendig en slim netwerk van laadinfrastructuur in Noord-Brabant en Limburg. Op deze pagina kunt u uw vragen stellen of ervaringen delen over de concessie.

0
0