Checklist voor uitrol laadpalen RES regio’s

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft de checklist “Laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie (RES)” gepresenteerd. De lijst helpt regio’s om beslissingen te nemen over laadpalen. Volgens Olof van der Gaag, directeur NVDE mag laadinfrastructuur niet ontbreken in Regionale Energie Strategieën.

NVDE heeft de checklist ‘Laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie’ gepresenteerd. De lijst helpt regio’s om beslissingen te nemen over laadpalen. De komst van de elektrische auto doet de elektriciteitsvraag toenemen. Dit heeft gevolgen voor het energienet. Tegelijkertijd kunnen elektrische voertuigen en in de toekomst schepen bijdragen aan het balanceren van het energienet en het inpassen van wind- en zonne-energie.

De checklist is bedoeld voor decentrale overheden, RES-regio’s en regio’s van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De checklist geeft praktische tips om de groeiende elektriciteitsvraag van elektrisch vervoer zo goed en duurzaam mogelijk in de RES mee te nemen. Het bij elkaar brengen van beleidsverantwoordelijken, netbeheerders en marktpartijen is binnen dit proces van cruciaal belang. Juist in de RES kunnen kansen om opwek en gebruik van duurzame energie zo efficiënt mogelijk te combineren in beeld komen.

De provincie Noord-Brabant en Limburg tellen 6 regio’s waar RES’en worden opgesteld door samenwerkende gemeenten en provincies. De RES is een instrument om hernieuwbare energie ruimtelijk in te passen en maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Met de RES worden de doelstellingen uit het Klimaatakkoord omgezet in concrete actie.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) bevat afspraken en acties om de doelen van het Klimaatakkoord op het gebied van laadinfrastructuur te behalen. De provincies Noord-Brabant en Limburg vormen samen de NAL regio Zuid. In de Regionale Aanpak Laad infrastructuur Zuid (RAL Zuid) zijn plannen uitgewerkt om de uitrol van laadinfrastructuur mogelijk te maken.