Bibliotheek

Bibliotheek

Het Expertisecentrum Laadinfrastructuur deelt documenten die belangrijk of interessant zijn voor elke gemeente in Noord-Brabant en Limburg.

De documenten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen; Kennisdocumenten, projecten en ervaringen, Provinciale aanpak, de concessie,  Expertisecentrum laadinfrastructuur, laden bij appartementencomplexen en VvE’s en overige documenten. Ook zijn op deze pagina belangrijke of relevante websites te vinden.

Provinciale aanpak

Hier vind je documenten die door de provincie Noord-Brabant en Limburg of in provinciaal verband zijn opgesteld.

Expertisecentrum laadinfrastructuur

Hier vind je documenten die te maken hebben met de voortgang en het functioneren van het expertisecentrum.

De concessie

Veel gemeenten in de Provincies Noord-Brabant en Limburg laten publieke laadpalen plaatsen door Vattenfall. Hiervoor nemen ze deel aan een gezamenlijke concessie die loop van 2020 tot 2024. Hier vind je de documenten die zijn opgesteld en verstuurd in relatie tot deze gezamenlijke concessie voor publieke laadpalen in Noord-Brabant en Limburg. De afspraken die gemaakt zijn kun je vinden in het document: ‘Beschrijvend document Fase B2’ in de sectie: ‘opdracht.’ Ook vind je hier documenten die zijn opgesteld in relatie tot eerdere concessies en aanbestedingen.